Read more: http://www.colormagicphotography.com/2010/12/hide-sidebar-on-designer-templates.html#ixzz2RR9ZxnEb

Recent Posts

Computerised Accounting - Self Learning Quiz

Abdu Rahiman | Monday, February 08, 2016 | Be the first to comment!
രണ്ടാം വര്‍ഷ ഹയര്‍സെക്കണ്ടറി കൊമേഴ്സ് വിദ്യാര്‍ത്ഥികളുടെ കമ്പ്യൂട്ടറൈസ്ഡ് അക്കൗണ്ടിംഗ് വിഷയത്തിന്‍റെ മാറിയ പാഠ്യപദ്ധതിയനുസരിച്ച് എക്സല്‍, ടാലി, ആക്സസ് എന്നിവ ഉള്‍ക്കൊള്ളുന്നുണ്ട്. ഇത്തരം വിഷയങ്ങളില്‍ നിന്നും പ്രാക്ടിക്കല്‍ വൈവയ്ക്കും തിയറി പരീക്ഷയ്ക്കും പ്രതീക്ഷിക്കുന്ന ഒബ്ജക്ടീവ് മാതൃകയിലുള്ള ചോദ്യോത്തരങ്ങള്‍ ഉള്‍ക്കൊള്ളിച്ചുകൊണ്ടുള്ള സെല്‍ഫ് ലേര്‍ണിംഗ് ക്വിസ് അവതരിപ്പിക്കുന്നു. Excel Quiz, Tally Quiz, Access Quiz എന്നിങ്ങനെ മൂന്ന് ഭാഗങ്ങളായിട്ടാണ് ക്വിസ് പ്രോഗ്രാം തയ്യാറാക്കിയിട്ടുള്ളത്. വിദ്യാര്‍ത്ഥികള്‍ക്കും അധ്യാപകര്‍ക്കും പ്രയോജനപ്പെടുമെന്ന് പ്രതീക്ഷിക്കുന്നു

Excel QuizTally QuizAccess Quiz

CE Monitoring Forms

Abdu Rahiman | Monday, February 08, 2016 | Be the first to comment!
Income Tax 2015-16

Abdu Rahiman | Friday, February 05, 2016 | | | 57 Comments so far
2015-16 സാമ്പത്തിക വര്‍ഷത്തിലെ ആദായ നികുതി കണക്കാക്കുന്നതിന് ഈസി ടാക്സ് സോഫ്റ്റ്‍വെയര്‍ സജ്ജമാക്കിയിട്ടുണ്ട്. ഫെബ്രുവരി മാസത്തെ ബില്ലിനോടു കൂടി ഈ വര്‍ഷത്തെ നികുതി മുഴുവനായി അടച്ചു തീര്‍ക്കണം. എല്ലാ ജീവനക്കാരും ഇന്‍കം ടാക്സ് സ്റ്റേറ്റ്മെന്‍റ് ഫോം-16 ന്‍റെ പാര്‍ട്ട്-ബി എന്നിവ സ്ഥാപന മേധാവിക്ക് സമര്‍പ്പിക്കണം. ഗസറ്റഡ് ഉദ്യോഗസ്ഥരും ഇനി മുതല്‍ ഇത്തരം രേഖകള്‍ സ്ഥാപന മേധാവിക്ക് സമര്‍പ്പിച്ചാല്‍ മതി.

Practical Score Sheet Creator

Abdu Rahiman | Thursday, February 04, 2016 | | 3 Comments so far
2016 മാര്‍ച്ച് മാസത്തിലെ ഹയര്‍ സെക്കണ്ടറി രണ്ടാം വര്‍ഷ പരീക്ഷയുടെ ഭാഗമായിട്ടുള്ള പ്രായോഗിക പരീക്ഷകള്‍ക്ക് തുടക്കമായി. പ്രായോഗിക പരീക്ഷകളുള്ള എല്ലാ വിഷയങ്ങളുടെയും അധ്യാപകര്‍്ക്ക് എക്സ്റ്റേണല്‍ എക്സാമിനര്‍മാരായി ‍മറ്റ് സ്കൂളുകളില്‍ പരീക്ഷാ നടത്തിപ്പിന് പോകേണ്ടി വരും. പരീക്ഷ നടത്തി സ്കോറുകള്‍ നിശ്ചയിക്കുന്നതിലേറെ വിഷമം പിടിച്ച കാര്യമാണ് അതിന്‍റെ സ്കോര്‍ ഷീറ്റ് തയ്യാറാക്കി ഡയറക്ടറേറ്റിലേക്ക് അയച്ചു കൊടുക്കുന്നത്. കാരണം പരീക്ഷയുടെ കാര്യമായത് കൊണ്ട് ഇത് അതീവ ശ്രദ്ധയോടെയാണ് ചെയ്യേണ്ടത്. പലരും പല പ്രാവശ്യം തെറ്റിക്കുകയും മാറ്റി എഴുതുകയും ചെയ്തിട്ടാണ് അയക്കാനുള്ള മാര്‍ക്ക് ഷീറ്റ് തയ്യാറായി വരുന്നത്. ഇത്തരം വിഷമങ്ങളില്‍ നിന്ന് മോചനം ലഭിക്കാന്‍ PRACTICAL SCORE SHEET CREATOR എന്ന ഈ സോഫ്റ്റ്‍വെയര്‍ സഹായിക്കും എന്നുള്ള കാര്യം ഉറപ്പാണ്. മൈക്രോസേഫ്റ്റ് ആക്സസിലാണ് ഇത് തയ്യാറാക്കിയിട്ടുള്ലത്. വളരെ ചുരുങ്ങിയ സമയം കൊണ്ട് കൃത്യമായതും വ്യക്തതയുള്ളതുമായ റിപ്പോര്‍ട്ടുകള്‍ ഇതില്‍ നിന്നും ലഭിക്കുന്നു. 

10th Pay Revision Commission Report

Abdu Rahiman | Saturday, January 23, 2016 | 5 Comments so far
Pay Revision Order
Pay Revision Commission Report
Pay Revision Consultant Software- By Shafeeque


സര്‍ക്കാര്‍ ജീവനക്കാരുടെ ശമ്പള പരിഷ്കരണം സംബന്ധിച്ച പത്താം ശമ്പള കമീഷന്‍ ശിപാര്‍ശകള്‍ ഭേദഗതികളോടെ നടപ്പാക്കാന്‍ മന്ത്രിസഭാ യോഗത്തിന്‍െറ തീരുമാനം. 2014 ജൂലൈ മുതല്‍ ഒമ്പത് ശതമാനം മുന്‍കാല പ്രാബല്യത്തോടെയാണ് ശമ്പള പരിഷ്കരണം നടപ്പാക്കുന്നത്. പുതിയ ശമ്പളവും അലവന്‍സും ഫെബ്രുവരി ഒന്ന് മുതല്‍ ലഭിക്കും. മിനിമം വേതനം 16,500 രൂപയായി നിജപ്പെടുത്തിയെന്നും മുഖ്യമന്ത്രി ഉമ്മന്‍ചാണ്ടി വാര്‍ത്താ സമ്മേളനത്തില്‍ വ്യക്തമാക്കി.
ശമ്പള കുടിശിക 2017 ഏപ്രില്‍ മുതല്‍ നാല് ഗഡുക്കളായി നല്‍കും. നിലവിലെ ഗ്രേഡുകള്‍ അതേപടി സര്‍ക്കാര്‍ നിലനിര്‍ത്തിയിട്ടുണ്ട്. സ്പെഷ്യല്‍, റിസ്ക് അലവന്‍സുകളില്‍ 10 ശതമാനം വാര്‍ഷിക വര്‍ധന ലഭിക്കും. ജീവനക്കാര്‍ക്ക് ഒമ്പത് ശതമാനം ക്ഷാമബത്ത നല്‍കും. പെന്‍ഷന്‍കാര്‍ക്ക് മെഡിക്കല്‍ ഇന്‍ഷുറന്‍സ് പരിരക്ഷ ഏര്‍പ്പെടുത്തുമെന്നും മുഖ്യമന്ത്രി പറഞ്ഞു. അലവന്‍സുകള്‍ സംബന്ധിച്ച് ശമ്പള കമീഷന്‍െറ ശിപാര്‍ശകള്‍ നടപ്പാക്കാനും മന്ത്രിസഭാ യോഗം തീരുമാനിച്ചിട്ടുണ്ട്. സര്‍ക്കാര്‍ ജീവനക്കാരുടേതിന് ആനുപാതികമായി സര്‍വകലാശാല ജീവനക്കാരുടെയും ശമ്പളം പരിഷ്ക്കരിക്കും. സര്‍വകലാശാല പാര്‍ട്ടൈം ജീവനക്കാരുടെ ശമ്പളം 8,200 രൂപയാകും.  

Plus Two - Computerised Accounting Notes & Model Practicals


Chapter NoChapter Name
1OVERVIEW OF COMPUTERISED ACCOUNTING SYSTEM
2SPREADSHEET
3USE OF SPREADSHEET IN BUSINESS APPLICATIONS
4GRAPHS AND CHARTS FOR BUSINESS
5ACCOUNTING SOFTWARE PACKAGE-TALLY
6DATABASE MANAGEMENT SYSTEM FOR ACCOUNTING
Guidelines for Practical Examination
MODEL PRACTICALS
Spreadsheet-Functions and Formulas (Select any Three)
1Functions and Formulas-1
2Functions and Formulas-2
3Functions and Formulas-3
4Functions and Formulas-4
5Functions and Formulas-5
6Functions and Formulas-6
Data Entry, Text Manangement, Cell Formating (Select any Two)
1Conditional Formatting
2Data Validation
One Variable, Two Variable and Pivot Tables (Select any Two)
1Pivot Table
2One Variable Table
2Two Variable Table
Pay Roll Accounting (Select any One)
1Pay Roll Accounting
Asset Accounting (Select any One)
1Depreciation-Straight Line Method
Loan Repayment Schedule(Any One)
1Loan Repayment Schedule (PMT Function)
Charts and Graphs (Select any Two)
1Column Chart
2Pie Chart
Account Groups (Any One)
1Grouping of Ledger Accounts
Voucher Entry (Any One)
1Voucher Entry
Bank Reconciliation Statement (Any One)
1Bank Reconciliation Statement
T/B, P/L A/C and Balance Sheet (Any One)
1Final Account from T/B and Adjustments
Creating Table (Any One)
1Creation of MS Access Table
Creating Query (Any One)
1Creation of MS Access Query
Creating Forms (Any One)
1Creation of MS Access Form
Creating Reports (Any One)
1Creation of MS Access Reports

Higher Secondary General Transfer 2015-16

കേരള അഡ്മിനിസ്ട്രേറ്റിവ് ട്രിബ്യൂണലിന്‍റെ അന്തിമ ഉത്തരവിന് വിധേയമായി 2015-16 ലെ ഹയര്‍സെക്കണ്ടറി അധ്യാപക സ്ഥലം മാറ്റത്തിന്‍റെ അന്തിമ ട്രാന്‍സ്ഫര്‍ ലിസ്റ്റ് പ്രസിദ്ധീകരിച്ചു. പ്രൊവിഷണല്‍ ലിസ്റ്റ്  പ്രകാരം ത്രോണ്‍ഔട്ട് ആവുന്ന അധ്യാപകര്‍ക്ക് ഓപ്ഷനുകള്‍ നല്‍കുന്നതിനുള്ള അവസരം നല്‍കിയിരുന്നു. ഇത്തരം അധ്യാപകര്‍ക്ക് സീനിയോറിറ്റി അനുസരിച്ച് ഓപ്ഷനുകളില്‍ നിയമനം നല്‍കിയിട്ടുണ്ട്. എന്നിട്ടും ഓപ്ഷന്‍ നല്‍കാത്ത 53 അധ്യാപകരെ റാന്‍ഡം അടിസ്ഥാനത്തില്‍ മാറ്റി നിയമിച്ചിട്ടുണ്ട്. ഇതിനെ സംബന്ധിക്കുന്ന കൂടുതല്‍ നടപടിക്രമങ്ങള്‍ പിന്നാലെ അറിയിക്കുന്നതാണെന്ന് ഹയര്‍സെക്കണ്ടറി ഡയറക്ടര്‍ ശ്രീ.കെ.പി.മോഹന്‍കുമാര്‍ (ഐ.എ.എസ്) അറിയിച്ചു.
General Transfer List - Final
General Transfer Rank List
Thrownout Teachers Transfer List
Thrownout Teachers Rank List
Compassionate Transfer List
Compassionate Rank List
Circular regarding Final Transfer List

GPAIS Schedule

Abdu Rahiman | Tuesday, December 01, 2015 | | Be the first to comment!
കേരള സംസ്ഥാന ഇന്‍ഷൂറന്‍സ് വകുപ്പിന്‍റെ ഗ്രൂപ്പ് പേര്‍സണല്‍ ആക്സിഡന്‍റ് ഇന്‍ഷൂറന്‍സ് സ്കീംപ്രീമിയം 300 രൂപ നവംബര്‍ മാസത്തെ ശമ്പളത്തില്‍ ഡിഡക്ട് ചെയ്യണം. ചില ട്രഷറികളില്‍ പ്രീമിയം പിടിച്ചെടുത്തതിന് നോണ്‍ഗസറ്റഡ് ഉദ്യോഗസ്ഥര്‍  മൊത്തത്തിലും ഗസറ്റഡ് ഉദ്യോഗസ്ഥര്‍ ഓരോരുത്തരുടെയും GPAIS ഷെഡ്യൂള്‍ ബില്ലിനോടൊപ്പം സമര്‍പ്പിക്കണം എന്ന് ആവശ്യപ്പെടുന്നുണ്ട്.  ഗസറ്റഡ് ഉദ്യോഗസ്ഥരുടെ ഷെഡ്യൂളുകള്‍ തയ്യാറാക്കുന്നതിനുള്ള എക്സല്‍ സോഫ്റ്റ് ഉപയോഗപ്പെടുത്താം.

Anticipatory Income Statement 2015-16

Abdu Rahiman | Wednesday, November 25, 2015 | | 35 Comments so far
https://sites.google.com/site/alrahiman1/Anticipatory%202015-16.xls?attredirects=0&d=1കേരള ഫിനാന്‍സ് ഡിപ്പാര്‍ട്ട്മെന്‍റിന്‍റെ 20/11/2015 ലെ 89/2015 നമ്പര്‍ സര്‍ക്കുലര്‍ പ്രകാരം ഓരോ ഉദ്യോഗസ്ഥരും അവരുടെ പ്രതീക്ഷിത ആദായ നികുതി സ്റ്റേറ്റ്മെന്‍റ് ഈ മാസത്തെ ശമ്പളത്തോടൊപ്പം പുതുക്കി നല്‍കേണ്ടതുണ്ട്. ഇതിനായി പ്രത്യേക ഫോര്‍മാറ്റും ഫിനാന്‍സ് ഡിപ്പാര്‍ട്ട്മെന്‍റ് പുറത്തിറക്കിയിട്ടുണ്ട്. പ്രസ്തുത സ്റ്റേറ്റ്മെന്‍റില്‍ നികുതി കണക്കാക്കി ബാക്കി അടക്കാനുള്ള നികുതി നവംബര്‍, ഡിസംബര്‍, ജനുവരി, ഫെബ്രുവരി എന്നിങ്ങനെയുള്ള  നാല് മാസങ്ങളില്‍ തുല്യ ഗഡുക്കളായി അടച്ചു തീര്‍ക്കണം. DA Enhanced to 92%

Abdu Rahiman | Wednesday, November 18, 2015 | | 1 Comment so farസംസ്ഥാന സര്‍ക്കാര്‍ ജീവനക്കാരുടെയും അധ്യാപകരുടെയും എയ്ഡഡ് സ്‌കൂള്‍, സ്വകാര്യ കോളേജുകള്‍, പോളിടെക്‌നിക്കുകള്‍ എന്നിവയിലെ ജീവനക്കാര്‍ മുഴുവന്‍ സമയ കണ്ടിജന്‍സി ജീവനക്കാര്‍ തദ്ദേശഭരണ സ്ഥാപനജീവനക്കാര്‍ എന്നിവരുടെ ക്ഷാമബത്ത നിലവിലെ 86 ശതമാനത്തില്‍ നിന്ന് 92 ശതമാനമാക്കി ഉയര്‍ത്തി ഉത്തരവായി. വര്‍ധനയ്ക്ക് 2015 ജൂലൈ ഒന്ന് മുതല്‍ മുന്‍കാല പ്രാബല്യമുണ്ടായിരിക്കും. പുതുക്കിയ ക്ഷാമബത്ത 2015 ഡിസംബര്‍ മാസത്തെ ശമ്പളം മുതല്‍ പണമായി ലഭിക്കും. ജൂലൈ മുതല്‍ നവംബര്‍ വരെയുള്ള അരിയര്‍ 2015 ഡിസംബര്‍ മുതല്‍ 2016 ജൂണ്‍ വരെയുള്ള ഏതെങ്കിലും ശമ്പള ബില്ലിനോടു കൂടി പി.എഫില്‍ ലയിപ്പിക്കണം.

ULSAV - School Kalolsavam Software

Abdu Rahiman | Thursday, October 15, 2015 | | 2 Comments so far

https://sites.google.com/site/alrahiman1/Ulsav%202014.accde?attredirects=0&d=1

സ്കൂള്‍ കലോത്സവങ്ങളുടെ നടത്തിപ്പിന്‍റെ ജോലിഭാരത്തിന് അല്പം ആശ്വാസമേകുന്ന ഒരു സോഫ്റ്റ്‍വെയറാണ് ഉത്സവ്. എല്ലാം തികഞ്ഞ ഒരു സോഫ്റ്റ്‍വെയറാണെന്ന് അവകാശപ്പെടുന്നില്ല.  സങ്കീര്‍ണ്ണമായ അണിയറ പ്രവര്‍ത്തനങ്ങള്‍ക്ക് അല്പം സഹായമേകുക മാത്രമേ ഉദ്ദേശിക്കുന്നുള്ളൂ. ഇത് മൈക്രോസോഫ്റ്റിന്‍റെ ആക്സസിലാണ് തയ്യാറാക്കിയിട്ടുള്ളത്. ആവശ്യകതകള്‍ക്കനുസരിച്ച് കാലക്രമേണ ഇതില്‍ മാറ്റങ്ങള്‍ വരുത്തുന്നതാണ്.
വിദ്യാര്‍ത്ഥികളില്‍ നിന്നും എന്‍ട്രി ഫോം ലഭിക്കുന്ന മുറയ്ക്ക് ഇതില്‍ രജിസ്ട്രേഷന്‍ നടത്തിയാല്‍ മതി. സ്റ്റേജിലേക്കും മറ്റും ആവശ്യമായ എല്ലാ റിപ്പോര്‍ട്ടുകളും നിഷ്പ്രയാസം ഇതില്‍ നിന്ന് ലഭിക്കുന്നു. പൂര്‍ണ്ണമായും കലോത്സവ മാനുവലിനെ അടിസ്ഥാനമാക്കി തയ്യാറാക്കിയതായത് കൊണ്ട് എന്‍ട്രിയില്‍ തെറ്റുകള്‍ വരുത്തുമ്പോള്‍ സോഫ്റ്റ്‍വെയര്‍ പ്രസ്തുത തെറ്റുകള്‍ ചൂണ്ടിക്കാണിക്കുന്നു. ഏറ്റവും പുതുതായി ഉള്‍ക്കൊള്ളിച്ച ഇനങ്ങള്‍ അടക്കമുള്ള ഐറ്റം കോഡ് ലിസ്റ്റ് ഇതില്‍ ലഭ്യമാണ്. ഓരോ ഇനങ്ങളുടെയും മത്സരങ്ങള്‍ അവസാനിക്കുന്നതിനനുസരിച്ച് മത്സര ഫലങ്ങള്‍ വളരെ എളുപ്പത്തില്‍ എന്‍റര്‍ ചെയ്യാം. ഫലങ്ങള്‍ എന്‍റെര്‍ ചെയ്ത ഉടനെ തന്നെ അത്തരം ഇനങ്ങളുടെ സര്‍ട്ടിഫിക്കറ്റ് പ്രിന്‍റ് ചെയ്ത് നല്‍കാം. സര്‍ട്ടിഫിക്കറ്റിന്‍റെ ഡിസൈന്‍ മാത്രം പ്രസുകളില്‍ നിന്ന് പ്രിന്‍റ് ചെയ്താല്‍ മതി. ബാക്കിയുള്ള വിവരങ്ങള്‍ സോഫ്റ്റ്‍വെയറില്‍ നിന്നും സര്‍ട്ടിഫിക്കറ്റുകളിലേക്ക് പ്രിന്‍റ് ചെയ്യാം. നോട്ടീസ് ബോര്‍ഡില്‍ പ്രദര്‍ശിപ്പിക്കുന്നതിന് അപ്ഡേറ്റഡ് റിസല്‍ട്ട് സ്റ്റേറ്റ്മെന്‍റ് പ്രിന്‍റ് ചെയ്യാം.

Download Ulsav SoftwareDownload Ulsav Help File

One Office - One Drawing Officer

Abdu Rahiman | Tuesday, September 08, 2015 | 2 Comments so far
സര്‍ക്കാര്‍ ജീവനക്കാരുടെ ശമ്പള വിതരണം കൂടുതല്‍ കാര്യക്ഷമ മാക്കുന്നതിനായി സെല്‍ഫ് ഡ്രോയിംഗ് ഓഫീസര്‍ സംവിധാനം ഘട്ടം ഘട്ടമായി നിര്‍ത്തലാക്കി ഒരു ഓഫീസ് ഒരു ഡ്രോയിംഗ് ഓഫീസര്‍ സംവിധാനം ഏര്‍പ്പെടുത്തി സര്‍ക്കാര്‍ ഉത്തരവായി. ഇതോടെ ഗസറ്റഡ് ഓഫീസര്‍മാര്‍ ഉള്‍പ്പെടെ എല്ലാ ഉദ്യോഗസ്ഥരുടെയും ശമ്പളവും ബത്തകളും ട്രഷറിയില്‍ നിന്നും കൈപ്പറ്റി വിതരണം ചെയ്യുന്നത് അതത് ഓഫീസിലെ ഡ്രോയിംഗ് ആന്റ് ഡിസ്‌ബേഴ്‌സിംഗ് ഓഫീസറായിരിക്കും. ആദ്യഘട്ടമായി സെപ്തംബര്‍ 15 ന് സെക്രട്ടേറിയറ്റിലെ ധനകാര്യ വകുപ്പില്‍ സംവിധാനം നിലവില്‍ വരും. ഒക്ടോബര്‍ ഒന്ന് മുതല്‍ സെക്രട്ടേറിയറ്റ് സബ്ട്രഷറിക്ക് കീഴിലുള്ള എല്ലാ ഒഫീസുകളും നവംബര്‍ ഒന്ന് മുതല്‍ തിരുവനന്തപുരം ജില്ലാ ട്രഷറിക്ക് കീഴിലുള്ള എല്ലാ ഓഫീസുകളും ഡിസംബര്‍ ഒന്നുമുതല്‍ സംസ്ഥാനത്തെ എല്ലാ വകുപ്പുകളും ഓഫീസുകളും ഈ സംവിധാനത്തില്‍ കീഴില്‍ വരും. ഈ തീയതികള്‍ മുതല്‍ ട്രഷറിയില്‍ ഗസറ്റഡ് ഓഫീസര്‍മാര്‍ തയ്യാറാക്കി നല്‍കുന്ന ബില്ലുകള്‍ സ്വീകരിക്കില്ല. ഡിസംബര്‍ ഒന്ന് മുതല്‍ സെല്‍ഫ് ഡ്രോയിംഗ് ഓഫീസര്‍മാര്‍ക്ക് ബില്ല് തയ്യാറാക്കാനുള്ള സംവിധാനം സ്പാര്‍ക്കില്‍ നിന്ന് പൂര്‍ണമായി പിന്‍വലിക്കും. എന്നിരുന്നാലും ഗസറ്റഡ് ഓഫീസര്‍മാര്‍ക്ക് തങ്ങളുടെ ബില്ലുകള്‍ സ്പാര്‍ക്ക് ലോഗിന്‍ സംവിധാനത്തിലൂടെ വീക്ഷിക്കാം. പുതിയ സംവിധാനത്തില്‍ ഗസറ്റഡ്, നോണ്‍ ഗസറ്റഡ് ഓഫീസര്‍മാര്‍ക്ക് പ്രത്യേകം ശമ്പള ബില്ലുകള്‍ ഡി.ഡി.ഒ.മാര്‍ തയ്യാറാക്കും. രണ്ട് ബില്ലുകളും പരിഷ്‌കരിച്ച റ്റി.ആര്‍.51 ലാണ് തയ്യാറാക്കുക. ഇതോടെ ഗസറ്റഡ് ഓഫീസര്‍മാര്‍ ശമ്പള ബില്‍ തയ്യാറാക്കിക്കൊണ്ടിരുന്ന റ്റി.ആര്‍. 46(എ) ഫാറം റദ്ദാക്കപ്പെടും. അക്കൗണ്ടന്റ് ജനറല്‍ അംഗീകരിച്ച പേ സ്ലിപ്പിനെ അടിസ്ഥാനപ്പെടുത്തി ഗസറ്റഡ് ഓഫീസര്‍മാരുടെ ശമ്പള ബില്‍ തയ്യാറാക്കുന്നത് തുടരും. ഭാവിയില്‍ എ.ജിയില്‍ നിന്ന് പേ സ്ലിപ്പുകള്‍ ട്രഷറിയിലേക്ക് നല്‍കുന്നതിന് പകരം ബന്ധപ്പെട്ട ഡി.ഡി.ഒ.മാര്‍ക്കാവും നല്‍കുക. എന്നാല്‍ വാര്‍ഷിക ഇന്‍ക്രിമെന്റിന് എ.ജിയില്‍ നിന്ന് അനുമതി ആവശ്യമില്ല. ഗസറ്റഡ് ഉള്‍പ്പെടെ എല്ലാ ഉദ്യോഗസ്ഥരുടെയും എന്‍.എല്‍.സി, എല്‍.പി.സി, സഹകരണ സംഘങ്ങളിലേക്കുള്ള കുടിശിക ഈടാക്കല്‍, റ്റി.ഡി.എസ്. റിട്ടേണ്‍ ഫയലിംഗ് മുതലായവ ഡി.ഡി.ഒ.മാരുടെ ഉത്തരവാദിത്തത്തിലായിരിക്കും. E-Filing of Income Tax Returns

Abdu Rahiman | Thursday, August 13, 2015 | | 22 Comments so far

റിട്ടേണ്‍ സമര്‍പ്പിക്കുന്നതിനുള്ള അവസാന തീയതി സെപ്തംബര്‍ 7 വരെ ദീര്‍ഘിപ്പിച്ചിട്ടുണ്ട്

2014-15 സാമ്പത്തിക വര്‍ഷത്തിലെ വരുമാനം കണക്കാക്കി നാം അടക്കാനുള്ള ആദായ നികുതി 2015 ഫെബ്രുവരി മാസത്തെ ശമ്പളത്തോടു കൂടി മുഴുവനായും നാം അടച്ചിട്ടുണ്ടായിരിക്കും. എന്നാല്‍ അതിന്‍റെ റിട്ടേണ്‍ ഫയല്‍ ചെയ്യേണ്ടത് ഈ സാമ്പത്തിക വര്‍ഷത്തിലാണ്.  2015-16 സാമ്പത്തിക വര്‍ഷത്തിലെ ആദായ നികുതി റിട്ടേണുകള്‍ സമര്‍പ്പിക്കാന്‍ ആഗസ്റ്റ് 31 വരെ സമയം അനുവദിച്ചിട്ടുണ്ട്.  എല്ലാ വര്‍ഷവും ഇത് ജൂലൈ 31 ആയിരുന്നു. ഈ വര്‍ഷം ചില റിട്ടേണ്‍ ഫോമുകളില്‍ ചില ഭേദഗതികള്‍ വരുത്തിയിരുന്നു. അതിനെത്തുടര്‍ന്ന് നാനാഭാഗങ്ങളില്‍ നിന്നും എതിര്‍പ്പുകള്‍ നേരിട്ടു. തുടര്‍ന്ന് ഇത്തരം ഫോമുകളിലെ വിവാദ സംബന്ധമായ ഭാഗങ്ങള്‍ നീക്കം ചെയ്ത് വീണ്ടും ഫോമുകള്‍ ലളിതവല്‍ക്കരിച്ചു. ഇതിനെ തുടര്‍ന്ന് സോഫ്റ്റുവെയറുകളിലും ഫോറങ്ങളിലും മാറ്റങ്ങള്‍ വരുത്താന്‍ സമയമെടുത്തതിനാലാണ് റിട്ടേണ്‍ സമര്‍പ്പിക്കുന്നതിനുള്ള സമയം ആഗസ്റ്റ് 31 വരെ ദീര്‍ഘിപ്പിച്ചത്.

HSST Junior to Senior Seniority List

Abdu Rahiman | Tuesday, August 11, 2015 | | Be the first to comment!

ഹയര്‍സക്കണ്ടറി വിദ്യാഭ്യാസ വകുപ്പില്‍ സ്പെഷ്യല്‍ റൂള്‍സ് പ്രകാരം 2014-15 അധ്യയന വര്‍ഷത്തില്‍ വിവിധ വിഷയങ്ങളില്‍ എച്ച്.എസ്.എസ്.ടി തസ്തികയില്‍ ഉണ്ടായിട്ടുള്ള ഒഴിവുകളിലേക്ക് യോഗ്യരായ എച്ച്.എസ്.എസ്.ടി ജൂനിയര്‍ അധ്യാപകര്‍ക്ക് പ്രമോഷന്‍ നല്‍കുന്നതിന്‍റെ ഭാഗമായി ഒഴിവുകള്‍ക്ക് ആനുപാതികമായിട്ടുള്ള പ്രൊവിഷണല്‍ സീനിയോറിറ്റി ലിസ്റ്റ് പ്രസിദ്ധീകരിച്ചിരുന്നു. പ്രസ്തുത ലിസ്റ്റുമായി ബന്ധപ്പെട്ട പരാതികള്‍ 13/08/2015 ന് 5 മണിയ്ക്ക് മുമ്പായി dhseadc6@gmail.com എന്ന ഇമെയില്‍ വിലാസത്തിലേക്ക് മെയില്‍ അയക്കുന്നതിനുള്ള നിര്‍ദ്ദേശം നല്‍കിയിരുന്നു. നിശ്ചിത സമയത്തിനകം ലഭിച്ചിട്ടുള്ള പരാതികള്‍ പരിഹരിച്ചുകൊണ്ടുള്ള അന്തിമ സീനിയോരിറ്റി ലിസ്റ്റ് പ്രസിദ്ധീകരിച്ചുSeniority ListCR Form-II A

ONAM - Allowance, Bonus and Advance

Abdu Rahiman | Monday, August 10, 2015 | | Be the first to comment!

സംസ്ഥാന ജീവനക്കാര്‍ക്കും എയ്ഡസ് സ്‌കൂള്‍ ജീവനക്കാര്‍ക്കും ഫുള്‍ടൈം കണ്ടിജന്റ് ജീവനക്കാര്‍ക്കും അഡ്‌ഹോക്ക് ബോണസും സ്‌പെഷ്യല്‍ ഫെസ്റ്റിവല്‍ അലവന്‍സും അനുവദിച്ച് ഉത്തരവായി. പ്രതിമാസം 18,870 രൂപയില്‍കവിയാത്ത ശമ്പളം വാങ്ങുന്നവര്‍ക്ക് ബോണസിന് അര്‍ഹത ഉണ്ടായിരിക്കും. 3,500 രൂപയായിരിക്കും ബോണസായി നല്‍കുന്നത്. ബോണസിനര്‍ഹതയില്ലാത്തവര്‍ക്ക് 2200 രൂപ സ്‌പെഷ്യല്‍ ഫെസ്റ്റിവല്‍ അലവന്‍സായി നല്‍കും.

Higher Secondary Scheme of Work


ഹയര്‍സെക്കണ്ടറി രണ്ടാം വര്‍ഷ ക്ലാസ്സുകളിലെ സ്കീം ഓഫ് വര്‍ക്ക് എസ്.സി.ആര്‍.ടി പ്രസിദ്ധീകരിച്ചു. ആവശ്യമുള്ള വിഷയങ്ങളുടെ സ്കീം മാത്രമായി താഴെ നിന്നും ഡൗണ്‍ലോഡ് ചെയ്യാവുന്നതാണ്. ഒന്നാം വര്‍ഷത്തിന്‍റെ സ്കീം ലഭ്യമാകുന്ന മുറയ്ക്ക് പ്രസിദ്ധീകരിക്കുന്നതാണ്.
സ്കീമുകള്‍ ഡൗണ്‍ലോഡ് ചെയ്യുന്നതിന് Read More ബട്ടണില്‍ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക

Principal Transfer List

Abdu Rahiman | Friday, August 07, 2015 | Be the first to comment!
Higher Secondary Principal Transfer List Published.
Click here to Download

Plus One Second Allotment

Abdu Rahiman | Sunday, June 28, 2015 | | Be the first to comment!
ഏകജാലക രീതിയിലുള്ള പ്ലസ്‌വണ്‍ പ്രവേശനത്തിന്റെ മുഖ്യഅലോട്ട്‌മെന്റ് പ്രക്രിയയിലെ രണ്ടാമത്തെയും അവസാനത്തേതുമായ അലോട്ട്‌മെന്റ് റിസള്‍ട്ട് പ്രസിദ്ധീകരിച്ചു. രണ്ടാമത്തെ ലിസ്റ്റ് പ്രകാരമുള്ള പ്രവേശനം ജൂണ്‍ 29, 30, ജൂലൈ ഒന്ന് തീയതികളില്‍ നടക്കും. താല്ക്കാലിക പ്രവേശനത്തില്‍ തുടരുന്ന വിദ്യാര്‍ത്ഥികള്‍ക്ക് ഹയര്‍ ഓപ്ഷന്‍ നിലനിര്‍ത്താന്‍ ഇനി അവസരം ഉണ്ടായിരിക്കില്ല. അലോട്ട്‌മെന്റ് ലഭിച്ച എല്ലാ വിദ്യാര്‍ത്ഥികളും അതാത് സ്‌കൂളുകളില്‍ ഫീസടച്ച് സ്ഥിരപ്രവേശനം നേടണം. അലോട്ട്‌മെന്റ് ലഭിച്ചവര്‍ അലോട്ട് ചെയ്ത സ്‌കൂളില്‍ ജൂലൈ ഒന്നിന് വൈകിട്ട് നാല് മണിക്ക് മുമ്പ് സ്ഥിരപ്രവേശനം നേടണം. ജൂലൈ എട്ടിന് പ്ലസ് വണ്‍ ക്ലാസുകള്‍ ആരംഭിക്കും. ഈ അലോട്ട്‌മെന്റോടുകൂടി പ്രവേശനത്തിന്റെ ആദ്യഘട്ടം പൂര്‍ത്തിയാവുകയാണ്. എസ്.എസ്.എല്‍.സി സേ പാസ്സായവര്‍ക്കും, സി.ബി.എസ്.സിയുടെ സ്‌കൂള്‍തല പരീക്ഷയില്‍ യോഗ്യത നേടിയവര്‍ക്കും, നേരത്തെ അപേക്ഷ നല്‍കാന്‍ കഴിയാതിരുന്ന മറ്റ് എല്ലാ വിദ്യാര്‍ത്ഥികള്‍ക്കും വേണ്ടിയുളള സപ്ലിമെന്ററി അലോട്ട്‌മെന്റിന് ജൂലൈ 14 മുതല്‍ അപേക്ഷ സ്വീകരിക്കുന്നതാണ്. അപേക്ഷിച്ചിട്ടും ഇതുവരെ അലോട്ട്‌മെന്റൊന്നും ലഭിച്ചിട്ടില്ലാത്തവര്‍ക്ക് നിലവിലുള്ള അപേക്ഷ പുതുക്കി പുതിയ ഓപ്ഷനുകള്‍ കൂട്ടിച്ചേര്‍ത്ത് സപ്ലിമെന്ററി അലോട്ട്‌മെന്റിന് അപേക്ഷ നല്‍കാവുന്നതാണ്.
ഇതു വരെ അഡ്മിഷന്‍ നേടിയ വിദ്യാര്‍ത്ഥികള്‍ക്ക് വേണമെങ്കില്‍ സ്കൂള്‍/കോമ്പിനേഷന്‍ ട്രാന്‍സ്ഫറിന് അപേക്ഷ നല്‍കാവുന്നതാണ്. ഇതിനു വേണ്ടി ഒഴിവുള്ള സീറ്റുകളുടെ വിവരങ്ങള്‍ ജൂലൈ 8 ന് പ്രസിദ്ധീകരിക്കുന്നതാണ്. അന്ന് തന്നെ സ്കൂള്‍ / കോമ്പിനേഷന്‍ ട്രാന്‍സ്ഫറിന് അപേക്ഷിക്കാം.

Second Allotment ResultInstruction for Students

GPF Annual Statements

Abdu Rahiman | Tuesday, June 16, 2015 | | Be the first to comment!
http://103.251.43.45/~agckerala/dakags/login.php?&task=GPF
സംസ്ഥാന സര്‍ക്കാര്‍ ജീവനക്കാരുടെയും അഖിലേന്ത്യാ സര്‍വീസ് ഓഫീസര്‍മാരുടെയും 2014-15 വര്‍ഷത്തെ ജനറല്‍ പ്രോവിഡന്റ് ഫണ്ട് വാര്‍ഷിക കണക്ക് സ്റ്റേറ്റ്‌മെന്റ് www.agker.cag.gov.in എന്ന ഔദ്യോഗിക വെബസൈറ്റില്‍ പ്രസിദ്ധീകരിച്ചു. വരിക്കാര്‍ക്ക് പിന്‍ നമ്പര്‍ ഉപയോഗിച്ച് ഈ സൈറ്റില്‍ നിന്നും ജനറല്‍ പ്രോവിഡന്റ് ഫണ്ട് വാര്‍ഷിക കണക്ക് സ്റ്റേറ്റ്‌മെന്റ് എടുക്കാം. ഇത് സംബന്ധിച്ചുള്ള സംശയ നിവാരണത്തിന് അക്കൗണ്ടന്റ് ജനറല്‍ ഓഫീസിലെ 0471 2330311, എക്സ്റ്റന്‍ഷന്‍ 600 നമ്പരുകളില്‍ ബന്ധപ്പെടാം.
പ്രത്യേക ശ്രദ്ധയ്ക്ക് : ലക്ഷക്കണക്കിന് ഉദ്യോഗസ്ഥരുടെ വിവരങ്ങളാണ് പി.എഫ് വെബ്സൈറ്റിന്‍റെ സെര്‍വറില്‍ ഉള്‍ക്കൊണ്ടിട്ടുള്ളത്. അത് കൊണ്ട് തന്നെ പി.എഫ് സ്റ്റേറ്റ്മെന്‍റ് ലഭിക്കുന്നതിന് വേണ്ടി വെബ്സൈറ്റില്‍ പ്രവേശിക്കുമ്പോള്‍ അസാധാരണമായ കാലതാമസം നേരിടുന്നതായി കാണാം. ലോഗിന്‍ വിന്‍ഡോയില്‍ GPF നമ്പര്‍, PIN നമ്പര്‍, പിന്നെ ഇമേജില്‍ തെളിയുന്ന ക്യാരക്ടറുകള്‍ എന്നിവ എന്‍റര്‍ ചെയ്ത് Submit ബട്ടണ്‍ അമര്‍ത്തുമ്പോള്‍ ഉടനെ തന്നെ ഒരു ചലനവും വന്നു കൊള്ളണമെന്നില്ല. ആ സമയം പേജ് ക്ലോസ് ചെയ്ത് ശ്രമം ഉപേക്ഷിക്കുകയോ വീണ്ടും വീണ്ടും  Submit ബട്ടണ്‍ അമര്‍ത്തുകയോ ചെയ്യരുത്.  Submit ബട്ടണ്‍ അമര്‍ത്തിക്കഴിഞ്ഞ് പ്രതിപ്രവര്‍ത്തനങ്ങള്‍ ഒന്നുമില്ലെങ്കില്‍ പോലും ഒന്നോ രണ്ടോ മിനിറ്റ് കാത്ത് നില്‍ക്കുക. അപ്പോള്‍ ലോഗിന്‍ ചെയ്യുന്നതായി കാണാം.  ലോഗിന്‍ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാല്‍ കാണുന്ന വിന്‍ഡോയുടെ വലത് ഭാഗത്ത് മുകളില്‍ നമ്മുടെ പേര് ദൃശ്യമാകും. അപ്പോള്‍ ഇടത് വശത്ത് കാണുന്ന GPF Annual Statements എന്ന ലിങ്കില്‍ ക്ലിക്ക് ചെയ്ത് ഇതു വരെയുള്ള എല്ലാ വര്‍ഷങ്ങളിലെയും സ്റ്റേറ്റ്മെന്‍റ് ഡൗണ്‍ലോഡ് ചെയ്യാം. പെട്ടെന്ന് ലോഗിന്‍ ചെയ്യുന്നതിന് Off Peak സമയങ്ങളില്‍ ( രാവിലെ 10 മണി മുതല്‍ വൈകിട്ട് 5 മണിവരെ ഒഴിച്ചുള്ള സമയങ്ങളില്‍) ശ്രമിക്കുന്നതാണ് നല്ലത്.

Donwload Your GPF Statement

Plus One First Allotment

Abdu Rahiman | Monday, June 15, 2015 | | Be the first to comment!

പ്ലസ് വണ്‍ പ്രവേശനത്തിന്റെ ആദ്യ അലോട്ട്‌മെന്റ് ലിസ്റ്റ് പ്രസിദ്ധീകരിച്ചു. ആദ്യ ലിസ്റ്റ് പ്രകാരമുളള വിദ്യാര്‍ത്ഥി പ്രവേശനം ജൂണ്‍ 16 മുതല്‍ 18 വരെയുള്ള തീയതികളില്‍ നടക്കും. അലോട്ട്‌മെന്റ് വിവരങ്ങള്‍ www.hscap.kerala.gov.in വെബ്‌സൈറ്റില്‍ ലഭിക്കും. അലോട്ട്‌മെന്റ് ലഭിക്കുന്ന വിദ്യാര്‍ത്ഥികളെല്ലാം നിര്‍ബന്ധമായി അലോട്ട്‌മെന്റ് ലഭിക്കുന്ന സ്‌കൂളില്‍ ജൂണ്‍ 16 ന് അഞ്ച് മണിക്ക് മുമ്പ് പ്രവേശനം നേടണം. അലോട്ട്‌മെന്റ് ലഭിച്ചിട്ടും താല്കാലിക പ്രവേശനം നേടാതിരിക്കുന്ന വിദ്യാര്‍ത്ഥികളെ തുടര്‍ന്നുളള അലോട്ട്‌മെന്റുകളില്‍ പരിഗണിക്കില്ല. ആദ്യ അലോട്ട്‌മെന്റില്‍ ഒന്നാമത്തെ ഓപ്ഷന്‍ ലഭിക്കുന്നവര്‍ ഫീസടച്ച് സ്ഥിര പ്രവേശനം നേടണം. മറ്റ് ഓപ്ഷനുകളില്‍ അലോട്ട്‌മെന്റ് ലഭിക്കുന്നവര്‍ക്ക് ഇഷ്ടാനുസരണം താല്കാലിക പ്രവേശനമോ സ്ഥിരപ്രവേശനമോ നേടാം. താതാക്കാലിക പ്രവേശനത്തിന് ഫീസടക്കേണ്ടതില്ല. താത്ക്കാലിക പ്രവേശനം നേടുന്നവര്‍ക്ക് ആവശ്യമെങ്കില്‍ തെരഞ്ഞെടുത്ത ഏതാനും ഉയര്‍ന്ന ഓപ്ഷനുകള്‍ മാത്രമായി റദ്ദാക്കുകയും ചെയ്യാം. ഇതിനുളള അപേക്ഷയും പ്രവേശനം നേടുന്ന സ്‌കൂളിലാണ് നല്‍കേണ്ടത്.

Plus One Trial Allotment

Abdu Rahiman | Sunday, June 07, 2015 | | Be the first to comment!
പ്ലസ് വണ്‍ പ്രവേശനത്തിന്‍റെ ട്രയല്‍ അലോട്ട്‌മെന്റ് ജൂണ്‍ 8 ന് പ്രസിദ്ധീകരിക്കും. സ്‌കൂളുകളില്‍ നിന്നും വെരിഫിക്കേഷന്‍ പൂര്‍ത്തിയാക്കിയ അപേക്ഷകളുടെ അലോട്ട്മെന്‍റ് സാധ്യതകള്‍ ട്രയല്‍ അലോട്ട്മെന്‍ില്‍ നിന്നും മനസ്സിലാക്കാം. www.hscap.kerala.gov.in എന്ന വെബ്‌സൈറ്റില്‍ അപേക്ഷാ നമ്പരും ജനനത്തീയതിയും നല്‍കി ട്രയല്‍ ലിസ്റ്റ് പരിശോധിക്കാം. ട്രയല്‍ ലിസ്റ്റ് ജൂണ്‍ 9 വരെ പരിശോധിക്കാം. ട്രയല്‍ അലോട്ട്‌മെന്റിനു ശേഷവും ഓപ്ഷനുകള്‍ ഉള്‍പ്പെടെയുളള അവസാന തിരുത്തലുകള്‍ ആവശ്യമുണ്ടെങ്കില്‍ വരുത്താവുന്നതാണ്. തിരുത്തലിനുളള അപേക്ഷകള്‍ ജൂണ്‍ 9 ന് വൈകുന്നേരം അഞ്ച് മണിക്ക് മുമ്പ് ആദ്യം അപേക്ഷ സമര്‍പ്പിച്ച സ്‌കൂളുകളില്‍ സമര്‍പ്പിക്കണം. തെറ്റായ വിവരങ്ങള്‍ നല്‍കി ലഭിക്കുന്ന അലോട്ട്‌മെന്റ് റദ്ദാക്കപ്പെടും. 

Higher Secondary General Transfer - New Norms


ഹയര്‍സെക്കണ്ടറി അധ്യാപകരുടെ പൊതു സ്ഥലംമാറ്റത്തിനുള്ള പരിഷ്കരിച്ച മാനദണ്ഡങ്ങള്‍ നിലവില്‍ വന്നു. 
ഈ മാനദണ്ഡങ്ങള്‍ക്കനുസരിച്ചായിരിക്കും ഇനിയുള്ള പൊതുസ്ഥലം മാറ്റങ്ങള്‍ നടത്തപ്പെടുക.  


HSE TC Generator

Abdu Rahiman | Thursday, May 28, 2015 | | Be the first to comment!
https://sites.google.com/site/alrahiman1/HSE%20TC%20Generator.zip?attredirects=0&d=12014-15 അധ്യയന വര്‍ഷം ഹയര്‍ സെക്കണ്ടറി രണ്ടാം വര്‍ഷം പൂര്‍ത്തീകരിച്ച വിദ്യാര്‍ത്ഥികള്‍ക്ക് ട്രാന്‍സ്ഫര്‍ സര്‍ട്ടിഫിക്കറ്റും സ്വഭാവ സര്‍ട്ടിഫിക്കറ്റും നല്‍കുന്നതിനുള്ള ആക്സസ് സോഫ്റ്റ്‍വെയര്‍.  വിദ്യാര്‍ത്ഥികളുടെ ഒട്ടുമിക്ക വിവരങ്ങളും സോഫ്റ്റ്‍വെയറില്‍ അടങ്ങിയിട്ടുണ്ട്. അഡ്മിഷന്‍ നമ്പര്‍, രക്ഷിതാവിന്‍റെ പേര് തുടങ്ങി വളരെ ചുരുങ്ങിയ വിരവരങ്ങള്‍ മാത്രമേ നല്‍കേണ്ടതുള്ളൂ. എല്ലാ വിദ്യാര്‍ത്ഥികളുടെയും ടി.സി ഒരുമിച്ചും വേണമെങ്കില്‍ ഓരോന്നായും  പ്രിന്‍റ് ചെയ്യാനുളള സൗകര്യമുണ്ട്. ഏകജാലക സംവിധാനത്തില്‍ സ്കൂള്‍ ട്രാന്‍സ്ഫര്‍ വഴി പോകുന്നവര്‍ക്കും പഴയ വിദ്യാര്‍ത്ഥികള്‍ക്കും ടി.സി നല്‍കുന്നതിന് ഇന്‍സ്റ്റാന്‍റ് ടി.സി സൗകര്യം. നിര്‍ദ്ദേശങ്ങള്‍ മലയാളത്തില്‍. പരാജയപ്പെട്ട വിദ്യാര്‍ത്ഥികളുടെ ടി.സി തത്കാലം ബ്ലോക്ക് ചെയ്യുന്നതിനുള്ള സൗകര്യം... ടി.സി യുടെ ഓഫീസ് കോപ്പി ബൈന്‍ഡ് ചെയ്ത് പുസ്തകമാക്കി സൂക്ഷിക്കുന്നതിനുള്ള ലേ-ഔട്ടോടു കൂടി തയ്യാറാക്കിയത്.