Top Ad unit 728 × 90

Latest News

recent

Anticipatory Income Statement 2020-212020-21 സാമ്പത്തിക വര്‍ഷത്തേക്കുള്ള നികുതി കണക്കാക്കി 12 ല്‍ ഒരു ഭാഗം 2020 മാര്‍ച്ച് മാസത്തെ ശമ്പളം മുതല്‍ ഡിഡക്ട് ചെയ്യണം. പലരും ആന്‍റിസിപ്പേറ്ററി ടാക്സിനെ നിസാരമായി കാണുന്നവരുണ്ട്. ചില ആളുകളുടെ ധാരണ ഇപ്പോള്‍ നികുതി വേണ്ട വിധം അടയ്ക്കാതെ അവസാന മാസങ്ങളില്‍ കൂട്ടി അടച്ചാല്‍ മതി എന്നാണ്. കരുതുന്നവര്‍. ഇത്തരത്തിലുള്ളവര്‍ക്ക് ആദായ നികുതി വകുപ്പില്‍ നിന്നും 234(B), 234(C) എന്നീ വകുപ്പുകള്‍ പ്രകാരം പലിശ അടയ്ക്കണമെന്ന് ആവശ്യപ്പെട്ട് നോട്ടീസ് വരുമെന്ന് ഓര്‍ക്കുക.  നിങ്ങളുടെ ആകെ നികുതി 10,000 രൂപയില്‍ കൂടുതലാണെങ്കില്‍ നിര്‍ബന്ധമായും ഓരോ മാസത്തിലും അഡ്വാന്‍സ് ടാക്സ് പിടിച്ചിരിക്കണം. നിശ്ചിത ഇടവേളകള്‍  വെച്ച് നിശ്ചിത ശതമാനം നികുതി അടവ് ചെന്നിരിക്കണം എന്ന് നിര്‍ബന്ധമാണ്. ഇതിന്‍റെ കണക്കുകള്‍ താഴെ കൊടുത്തിരിക്കുന്നു.

Due Dates of Advance TaxPayment

Due Date Advance tax Payable
On or before 15th June 15% of estimated Advance Tax
On or before 15th September 45% of estimated Advance Tax
On or before 15th December 75% of estimated Advance Tax
On or before 15th March 100% of estimated Advance Tax

മുകളില്‍ കൊടുത്ത നിരക്കില്‍ നികുതി അടവ് ചെന്നിട്ടില്ലെങ്കില്‍ വീഴ്ച വരുത്തിയ തുകയുടെ മുകളില്‍ ഒരു മാസത്തിന് ഒരു ശതമാനം എന്ന നിരക്കില്‍ ഫൈന്‍ ഈടാക്കുന്നതാണ്. നിശ്ചിത നിരക്കില്‍ നികുതി പിടിച്ച് അടക്കുക എന്നത് ഡിസ്ബേര്‍സിംഗ് ഓഫീസറുടെ കൂടി ഉത്തരവാദിത്തമാണ്


2020-21  ലെ പ്രധാന മാറ്റങ്ങള്‍

2020 ഫെബ്രുവരി 1ന് സാമ്പത്തിക മന്ത്രി ശ്രീമതി നിര്‍മ്മല സീതാറാം അവതരിപ്പിച്ച സാമ്പത്തിക ബജറ്റില്‍ ആദായ നികുതിയുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് ചില സുപ്രധാന മാറ്റങ്ങള്‍ കൊണ്ടുവന്നിട്ടുണ്ട്.
നികുതി നിരക്കില്‍ കഴിഞ്ഞ വര്‍ഷത്തേതില്‍ നിന്നും യാതൊരു മാറ്റവും വന്നിട്ടില്ല. എന്നാല്‍ NEW REGIME എന്ന പേരില്‍ ഓപ്ഷണലായി ഒരു പുതിയ നികുതി സ്കീമും കൂടി അവതരിപ്പിച്ചു. ഇതിലേക്ക് മാറണമെന്നുള്ളവര്‍ക്ക് മാറാം അതല്ലാത്തവര്‍ക്ക് കഴിഞ്ഞവര്‍ഷത്തെ രീതി തുടരുകയും ചെയ്യാം.പഴയ രീതിയില്‍ സാധാരണ വ്യക്തി, സീനിയര്‍ സിറ്റിസണ്‍, സൂപ്പര്‍ സീനിയര്‍ സീറ്റിസണ്‍ എന്നിങ്ങനെ മൂന്ന് കാറ്റഗറി ആക്കി തിരിച്ച് മൂന്ന് വിഭാഗത്തിനും വ്യത്യസ്ത നികുതി സ്ലാബുകളായിരുന്നു. ഈ നിരക്കുകള്‍ താഴെ കാണുക. ഈ രീതിയില്‍ ആകെ വരുമാനത്തില്‍ നിന്നും  വ്യത്യസ്ത തരത്തിലുള്ള കിഴിവുകള്‍ കഴിഞ്ഞതിന് ശേഷമാണ് ടാക്സബിള്‍ ഇന്‍കം (ടോട്ടല്‍ ഇന്‍കം) കണക്കാക്കുന്നത്. ഈ തുകയുടെ അടിസ്ഥാനത്തിലാണ് നികുതി കണക്കാക്കുന്നത്. ഈ രീതിയില്‍ നിക്ഷേപങ്ങള്‍ക്കും മറ്റും ഊന്നല്‍ നല്‍കി നികുതി കുറക്കുന്നതിനുള്ള ഒരു സാധ്യത നിലവിലുണ്ടായിരുന്നു.

പുതിയ നികുതി സമ്പ്രദായമനുസരിച്ച് വരുമാന പരിധികളെ 7 സ്ലാബുകളാക്കി തിരിച്ചാണ് നികുതി കണക്കാക്കുന്നത്.  രണ്ടര ലക്ഷം രൂപയുടെ ഇടവേളകളാക്കി തിരിച്ച് താരതമ്യേന പഴയ നിരക്കിനെക്കാള്‍ കുറഞ്ഞ നിരക്കിലാണ് ഇവിടെ നികുതി ഈടാക്കുന്നത്. എന്നാല്‍ ഇവിടെ ആകെ വരുമാനത്തില്‍ നിന്നും ഒരു തരത്തിലുള്ള ഡിഡക്ഷനുകളും അനുവദിക്കുന്നതല്ല എന്നതാണ് പ്രത്യേകത. Professional Tax, Entertainment Allowance, HRA, Staandard Deduction, NPS Contribution, Housing Loan Deductions, 80 C , Chapter VI-A യിലെ മറ്റു കിഴിവുകള്‍ തുടങ്ങിയവ ഒന്നും തന്നെ അനുവദിക്കുന്നതല്ല. ചുരുക്കിപ്പറഞ്ഞാല്‍ Gross Income തന്നെയാണ് ഇവിടെ ടാക്സബിള്‍ ഇന്‍കം ആയി പരിഗണിെക്കപ്പടുന്നത്.
എന്നാല്‍ ടാക്സബിള്‍ ഇന്‍കം 5 ലക്ഷത്തില്‍ താഴെയാണെങ്കില്‍ പഴയ രീതിയിലെന്ന പോലെ തന്നെ 87(എ) എന്ന വകുപ്പ് പ്രകാരം 12,500 രൂപയുടെ റിബേറ്റ് ഈ സ്കീമിലും ലഭിക്കുന്നു.
പുതിയ രീതിയില്‍ സാധാരണ വ്യക്തി, സീനിയര്‍ സിറ്റിസണ്‍, സൂപ്പര്‍ സീനിയര്‍ സീറ്റിസണ്‍ എന്നിങ്ങനെ വേര്‍തിരിവുകളൊന്നുമില്ല. എല്ലാ വ്യക്തികളെയും തുല്യരായി പരിഗണിച്ച് ഒറ്റ നികുതി സ്ലാബ് മാത്രമാണുള്ളത്.പഴയ രീതിയാണോ പുതിയ രീതിയാണോ ലാഭകരം എന്ന് ചോദിച്ചാല്‍ അതിന് ഒറ്റയടിക്ക് മറുപടി പറയുക സാധ്യമല്ല. കാരണം അത് ഓരോ വ്യക്തികളുടെ ഡിഡക്ഷന്‍ സ്കീമുകള്‍ക്ക് അനുസരിച്ച് വ്യത്യാസം വരും.  അത് വേര്‍തിരിക്കുന്നതിന് ഒരു കട്ട് ഓഫ് പോയിന്‍റ് നിശ്ചയിക്കുക സാധ്യമല്ല. ചെറിയ രീതിയില്‍ പറയുകയാണെങ്കില്‍  ഡിഡക്ഷന്‍ സാധ്യതകള്‍ പരമാവധി ഉപയോഗപ്പെടുത്തിയിട്ടുള്ള ആളുകള്‍ക്ക് പഴയ രീതിയില്‍ തുടരുക തന്നെയാവും ലാഭകരം.

എന്തായാലും ഇതിനെക്കുറിച്ച് ചിന്തിച്ച് നിങ്ങള്‍ വിഷമിക്കേണ്ടതില്ല. ഈ ജോലി Anticipatory Income Tax സോഫ്റ്റ് വെയര്‍ ചെയ്തുകൊള്ളും. ഒറ്റ ഡാറ്റാ എന്‍ട്രിയില്‍ തന്നെ രണ്ട് രീതിയിലും സ്റ്റേറ്റ്മെന്റുകള്‍ ജനറേറ്റ് ചെയ്യുന്ന തരത്തിലാണ് സോഫ്റ്റ് വെയര്‍ തയ്യാറാക്കിയിട്ടുള്ളത്. ഡാറ്റ എന്റര്‍ ചെയ്തതിന് ശേഷം Old Regime, New Regime എന്ന രണ്ട് സ്റ്റേറ്റ്മെന്‍റുകളും ഓപ്പണ്‍ ചെയ്തു നോക്കുക. ഏതാണോ നികുതി കുറവ് വരുന്നത് അത് പ്രിന്‍റെടുത്ത് ഓഫീസില്‍ സമര്‍പ്പിക്കുക.

ഇപ്പോള്‍ ഒരു രീതി സ്വീകരിച്ചു എന്ന് വെച്ച് അതേ രീതി തന്നെ തുടരണമെന്നില്ല. ഏതു സമയത്ത് വേണമെങ്കിലും മറ്റേ രീതിയിലേക്ക് മാറാവുന്നതാണ്. ഇനി ഫെബ്രുവരി മാസത്തില്‍ ഫൈനല്‍ നികുതി അടച്ച് ജൂലൈ മാസത്തില്‍ ഇ-ഫയലിംഗ് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് മറ്റ് രീതിയാണ് അഭികാമ്യം എന്ന് തോന്നുകയാണെങ്കില്‍ അപ്പോള്‍ വേണമെങ്കിലും സ്കീം മാറി അധികമടച്ച നികുതി റീഫണ്ട് ആയി ക്ലെയിം ചെയ്യാവുന്നതാണ്.
Anticipatory Income Statement 2020-21 Reviewed by alrahiman on 3/14/2020 Rating: 5

124 comments:

 1. Replies
  1. Sir, not able to open Anticipatory statement with windows 2010. Error message is shown "open with 32 bit" something like that. Can you provide a version that can be opened in 64 bit. I think windows 7 is not in use now a days

   Delete
  2. use MS office 32 bit Version
   Windows 32/64 No problem

   Delete
 2. Dear Sir, you have done a great job, it is very useful for all, thank you.
  CEASER JOSE,HSST, GHSS Kartikulam Wayanad.

  ReplyDelete
 3. hiii do sir,do you remember me? i am dr.sini B.P angadi girls schoolil guest ayirunna veterinary doctor.this site is very useful.thanks for ur this accessible site.

  ReplyDelete
 4. thank you very much!

  ReplyDelete
 5. it is very useful thanking you , hm marmgvhss santhipuram

  ReplyDelete
 6. sir pls read the section 288B of income tax act which is copied below
  Rounding off of tax, etc.
  288-B. The amount of tax (including tax deductible at source or payable in advance), interest, penalty, fine or any other sum payable and the amount of refund due, under the provisions of this Act shall be rounded off to the nearest rupee and, for this purpose, where such amount contains a part of a rupee consisting of paise, then, if such part is fifty paise or more, it shall be increased to one rupee and if such part is less than fifty paise, it shall be ignored.]
  As per this, income tax can be rounded to the nearest rupee....not the multiple of ten

  ReplyDelete
  Replies
  1. സര്‍,
   ഈ വിവരം 2006 ന് മുമ്പുള്ളതാണ്. അത് വരെ ഇങ്ങിനെ തന്നെയായിരുന്നു. 2006 ല്‍ ഒഫീഷ്യല്‍ ഗസറ്റില്‍ പബ്ലിഷ് ചെയ്ത് കൊണ്ട് ഇന്‍കം ടാക്സ് ആക്ട് ഭേദഗതി വരുത്തിയിട്ടുണ്ട്. അതിന്‍റെ കോപ്പി ഡൗണ്‍ലോഡ് ചെയ്യണമെങ്കില്‍ ആദായ നികുതി എന്ന പോസ്റ്റിന്‍റെ താഴെ കാണുന്ന സംശയങ്ങള്‍ എന്ന ഭാഗത്ത് ശ്രദ്ധിച്ചാല്‍ മതി. സാര്‍ മുകളില്‍ നല്‍കിയ വിവരം വെറുതെ ഗൂഗിളില്‍ സെര്‍ച്ച് ചെയ്തപ്പോള്‍ പണ്ടെങ്ങോയുള്ള വിവരം ലഭിച്ചതാകാം.

   Delete
 7. Sir,
  Under section 80U deduction for Physically Handicapped Rs.50, 000/- alle? Rs.75,000/- ano?

  ReplyDelete
  Replies
  1. ഈ കഴിഞ്ഞ ബജറ്റില്‍ ഇത് 75000 രൂപയാക്കി വര്‍ദ്ധിപ്പിച്ചിട്ടുണ്ട്. ഇത് 2015-16 വര്‍ഷത്തിലേക്കാണ് ബാധകമായിട്ടുള്ളത്. കഴിഞ്ഞ വര്‍ഷത്തില്‍ (2014-15 അസസ്മെന്‍റ് ഇയര്‍) ഇത് 50000 രൂപ തന്നെയാണ്.

   Delete
 8. Sir Thangalude Ee sevanam mahatharam. Ethra abhinandhichalum mathiyakilla...Ee samrambham vijayapradamayi munnottu pokatte ennu ashamsikkunnu....

  ReplyDelete
 9. Sir Thangalude Ee sevanam mahatharam. Ethra abhinandhichalum mathiyakilla...Ee samrambham vijayapradamayi munnottu pokatte ennu ashamsikkunnu....

  ReplyDelete
 10. It is proposed to increase the limit of deduction u/s 80CCD of the Income-tax Act on account of contribution by the employee to National Pension Scheme (NPS) from ` 1 lakh to ` 1.50 lakh. It is also proposed to provide a deduction of upto ` 50,000 over and above the limit of ` 1.50 lakh in respect of contributions made to NPS. -
  please clarify the last sentence..and can a person with satutory pension open a new nps account personally..and take advantage of this additional 50000

  ReplyDelete
 11. Hello..sir..How can calculate anticipate income those who retire from service on 31-05-2015..pls reply

  ReplyDelete
  Replies
  1. Enter normal salary up to may and from June onwards possible pension amount.. that all

   Delete
 12. congratulations Mr .Abdurahmaan
  May God bless you to develop your service

  ReplyDelete
 13. Myself Dr Sakeer Hussain, First of all i would like to appreciate your selfless and helpful attitude in this regard. When I prepared Anticipatory statement for the year 2015-16 for my staff, HRA amount (which is the lowest of ---Actual HRA received , 40 % total salary, Rent paid in excess of 1/10th of salary) is not getting deduced.( 1. Total HRA received 250x12=3000 2. 1/10th of salary= 33000 therefore rent paid in excess of 1/10th of total sal=42000-33000=9000
  3. 40 % of salary= 133200
  .
  Kindly help me .

  ReplyDelete
  Replies
  1. Sir..The software is correctly calculating and taking the actual HRA received as deduction. I checked it. No problem. Remember that for HRA purpose Salary means only Basic + DA. You have taken the 40% of salary including HRA. Its wrong. Try once again

   Delete
  2. I think you can claim the least amount among the three ie, 3000

   Delete
 14. Could you please modify the anticipatory statement a little bit to enable the Kerala agriculture university staff to prepare the anticipatory income statement without much difficulty.

  ReplyDelete
 15. Sir.. I have taken a Mediclaim policy of Rs 18000/- in the name of mother who is 65 Yrs of age. Where shall I enter this data in your anticipatory form

  ReplyDelete
 16. Where we have to enter tax deducted from salary (month wise)

  ReplyDelete
 17. Sir, I had entered salary details properly. But while taking print out of annexure salary particulars, salary details for July 2015 and total column shows #REF! Sir, please tell me how to correct this problem.

  ReplyDelete
  Replies
  1. താങ്കള്‍ സാലറി ഡീറ്റയില്‍സ് ഒരു കോളത്തിലേത് താഴെയുള്ള കോളങ്ങളിലേക്ക് Drag and Drop ചെയ്തത് സെല്ലിന്‍റെ ബോര്‍ഡറില്‍ പിടിച്ചു വലിച്ചായിരിക്കും. Fill Handle (Right Bottom Corner) ഉപയോഗിച്ചു മാത്രമേ കോപ്പി ചെയ്യാവൂ. ഇനി പുതിയ ഒരു കോപ്പി ഡൗണ്‍ലോഡ് ചെയ്യേണ്ടി വരും..

   Delete
 18. Sir,
  Appreciate your effort and this is useful. I am preparing tax statement for my father, appreciate if you can add option to select women/senior citizen who has different tax slabs.

  ReplyDelete
 19. sir in your softwere where we add housing lone principle .

  ReplyDelete
  Replies
  1. 10th item in deduction u/s 80C...ie Principal part of HBA...

   Delete
 20. I received an intimation letter u/s143 (1) from the IT office Tirur demanding an outstanding amount of Rs9031as tax Rs 271as cess and Rs8 as interest for the AY2013-14.Actualy this tax was recovered from my salary in time and hence having no dues for the AY2013-14.I have filed ITR1 on5.8.2013.I have filed an rectification report before the AO Tirur on21.09.2015 but no action is done.Please help me for rectifying this outstanding demands.

  ReplyDelete
 21. Sir,

  I have Joined service recently and with Contributory pension. While calculating income is it required to add Govt contribution to NPS to total income in addition to Salary and DA?

  Thanks for your help

  With regards
  Manoj

  ReplyDelete
 22. Thanks a million!!!

  ReplyDelete
 23. Sir,
  As per 80D treatment of self or dependent may be deductible from tax. what is the definition of this treatment. my husband is under treatment due to an accident. His eye was damaged and continuing treatment

  ReplyDelete
 24. Professional Tax Caqlculator ഏപ്രിൽ 15 മുതൽ സെപ്തംമ്പർ 15 വരെയാണ് കൊടുത്തിട്ടുള്ളത്. Update ചെയ്തിട്ടില്ല

  ReplyDelete
 25. Sir, Congratulations. May God bless. Did you notice that the spelling of DECLARATION in statement print out in your new anticipatory income statement software 2016-17 is wrongly spelled out as DECLERATION. For your kind attention only. No matter Sir. Your service is great....

  ReplyDelete
 26. good work
  * Relief for Tax Payers in the first bracket of '250000' to '500000'. A Tax credit of Rs.2000 to
  every person with total income upto Rs.5,00,000.
  there is an error sir,
  it is 5000 not 2000. but in the program its given as 5000. pls correct here.

  ReplyDelete
 27. In the description column for item no 17, relief for the tax amount 5L is Rs 5000 but you put it in bracket max 2000.but in figure column it programmed as 5000. You pls correct th description column sir.Thank you

  ReplyDelete
 28. One for One office Microsoft Access cant open. it shows open with 32 bit version of Microsoft Access mine is 64 bit. What i can do

  ReplyDelete
 29. It's of immense help, thank you very much sir...

  ReplyDelete
 30. Rahman Sir
  Balaswanthanam deduction എവിടെ എടുക്കണം

  ReplyDelete
 31. Sir your effort is very helpful. Pls provide one column for senior citizens (for pensioners) and computation as per their requirements. Then this software will be more useful.

  with regards,
  Jishnu, Trivandrum

  ReplyDelete
 32. Sir
  how to deduct House Rent occured by the incumbent in the statement

  ReplyDelete
 33. Please help in , how to open the Anticipatory statement file , when i tried opening the opening the it is asking to enable/disable some content...and i tried both i am not able to get the sheet ...what is this file with .acde. please help

  ReplyDelete
 34. Is it proper to make IT deduction amount in monthly deduction columns and again entering the total amount in the total IT deduction, balance month column ?

  ReplyDelete
 35. my total income is507043 taxable income after ddeducting 250000 is257043 income tax payable is 25705 can i get relief under sec87[a]

  ReplyDelete
 36. This comment has been removed by the author.

  ReplyDelete
 37. Sorry,
  Do we need to enter the Govt contribution of NPS in the Income Tax Statement?
  Then sir,new columns both income side and deduction side be needed

  ReplyDelete
 38. This comment has been removed by the author.

  ReplyDelete
 39. I could not find any column to add actual rent paid. plze help.Where i will add the payment towards atal pension scheme s it same as NPS

  ReplyDelete
 40. Sir Column No. 13 in the Individual anticipatory 2016-17 statement is not rounding off.Please correct.

  ReplyDelete
 41. Sir, i joined kerala service in 2015. I am a member of NPS. My doubt is should i add the governments contribution to my income ?, if yes where should it be included

  ReplyDelete
 42. ANITHARASAL,DHARMADAMMarch 3, 2017 at 12:00 PM

  earned leave surrender cheyyumbol kittunna Hra kurakkande,appol 13 masathe Hra varille,athu ithil varunnillallo

  ReplyDelete
 43. sir help us to find method to import database from older version. Now it is showing invalid database

  ReplyDelete
 44. SIR , DOWNLOADED ANTICIPATORY STATEMENT 2017-18, BUT THE CONSOLIDATED REPORT DOESN'T MATCH WITH INDIVIDUAL REPORT.

  ReplyDelete
  Replies
  1. It is corrected and new version uploaded. Plz download new

   Delete
 45. Consolidated statement is wrong again!!!!

  ReplyDelete
 46. Sir,

  Total House Rent Could not be entered in this software.

  ReplyDelete
 47. പുതിയ ഈസി ടാക്സ് ഉണ്ടാക്കുമ്പോൾ പെൻഷൻകാർക്ക്കൂടി ഉപയോഗിക്കത്തക്ക രീതിയിൽ ഒരു ചെറിയ മാറ്റം വരുത്തിയാൽ നന്നായിരുന്നു .dataentry പേജിൽ മാസങ്ങളുടെ അവസാന ഭാഗത്തു Feb മാസത്തിനു ശേഷം salary arrear നു മുമ്പായി ഒരു കോളം ഒഴിച്ചിടുക . പെൻഷൻകാരുടെ ആദായ നികുതി കണക്കാക്കുന്നത് ഏപ്രിൽ മുതൽ മാർച്ചു വരെയാണ് .കാരണം പെൻഷൻ മുൻകൂറായിട്ടാണ് കിട്ടുന്നത് . അതിനാൽ ഒഴിച്ചിട്ട കോളത്തിൽ മാർച് മാസത്തെ പെൻഷൻ ചേർക്കാൻ കഴിയും .

  ReplyDelete
 48. Thank you Sir for this awesome product. One issue I faced was that when I enter, say -2,00,000 as Home Loan Interest in Other Details tab, in 'Any Other Income' field, this value is not reduced from the taxable income, when the statement is generated.
  Can you please let me know if I am doing it the right way or is this something that needs to be fixed?

  ReplyDelete
 49. Sir,
  Congradulations.. The pay revision arrears payable on 01/04/2017 and 1/10/2017 will have to be included in tax calculation. But this arrear amount is eligble for relief claim. So, will it be appropriate to calculate releif using 10E before calculating anticipatory income ? So would you please incorporate the facility here

  ReplyDelete
 50. SIR IS THERE ANY MISTAKE IN CONSOLIDATED STATEMENT IN ANTICIPATORY STATEMENT....

  ReplyDelete
 51. Consolidated statement error not solved

  ReplyDelete
 52. I got my already programmed blank ATM card to withdraw a maximum of $5,000 daily for 30 days. I am so happy about this because i got mine last week and I have used it to get $100,000. Mrs OMON is giving out the card just to help the poor and needy though it is illegal but it is something nice and she is not like other scam pretending to have the blank ATM cards. And no one gets caught when using the card. get yours from her. Just send her an email on: atmmachine581@gmail.com OR atmmachine352@gmail.com

  ReplyDelete
 53. The total tax amount and and monthly installment is different and wrong in consolidated report when I used the software. What will be the reason.

  ReplyDelete
 54. Quite often I copy and recommend Alrahman softwares. ...and forget to thank. THANK YOU A LOT...Keep the great work going!!!

  ReplyDelete
 55. Sir , there is an error in consolidated report whose gross salary is greater than seven lakhs.

  ReplyDelete
 56. Sir, here DA need to add manually, can you change this by adding an additional column of DA% in this S/W

  ReplyDelete
 57. സര്‍,
  2014 ശമ്പള പരിഷ്കരണ അരിയര്‍ തുകയുടെ 2 ഘടു ആന്റിസിപ്പേറ്ററി ഇന്‍കത്തില്‍ ഉള്‍പ്പെടുത്തണമല്ലോ...എന്നാല്‍ അവയുടെ പലിശ കൂടി വരുമാനത്തില്‍ ഉള്‍പ്പെടുത്തേണ്ടതുണ്ടോ...?

  ReplyDelete
  Replies
  1. SURE BECAUSE IT IS INCOME AND NOT EXEMPTED ANYWAY.

   Delete
 58. Sir, how to get the LPC of a retired employee from SPARK. I have tried the option salary matters> other reports> LPC, but the employee name is not showing. The above said employee has retired on superannuation on 31/10/2016. Is there any other option to get his LPC?

  ReplyDelete
 59. Sir,
  Really appreciating you for this great effort. Thank you...

  ReplyDelete
 60. SIR...FD INTEREST INCLUDED IN THE CALCULATOR ...RD INTEREST TO BE INCLUDED?

  ReplyDelete
 61. സര്‍, എക്സലിലുള്ള പ്രോഗ്രാം ഉണ്ടോ. ഓരോരുത്തര്‍ക്കും വ്യക്തിപരമായി ചെയ്യാമായിരുന്നു.

  ReplyDelete
 62. Hello, My name is Natalie and i just feel like letting everyone know about this. There is this new way of making money with a programmed ATM card called the Blank ATM card. I got one through the help of a hacking team called CHEVRON BLANK ATM HACKERS two days after i paid.
  This Blank ATM card is programmed to mess with any ATM and its camera thereby allowing you to withdraw up to $80000 monthly from any ATM. Since i got the card i've been able to withdraw enough to get myself a new car and invest in a huge profit making business. Although it is illegal, there's no risk of being caught and you can use this opportunity to make your life better. For those of us in need of financial stability, you can get more information about this Blank ATM card by contacting them now through their whatsapp no:+2348142630659. email: (atmblank12@gmail.com ). The most amazing thing is I got this Blank ATM card at a very low rate and i hope you also do too.

  ReplyDelete
 63. I have my ATM card already programmed to withdraw the maximum of $ 4,000 a day for a maximum of 20 days. I'm so happy with this because I got mine last week and I've used it to get $ 44,000. Mr Martins is giving the card just to help the poor and needy even though it is illegal but it is something nice and it is not like another scam pretending to have the ATM cards blank. And no one gets caught when using the card. Get yours today by sending a mail to martinshackers22@gmail.com.... THIS IS 100% REAL. I AM A BENEFICIARY OF THIS. HACKERS EMAIL: martinshackers22@gmail.com

  ReplyDelete
 64. Are you suffering financially? or do you need urgent cash to pay your bills, or for medications worry no more because there is away you can solve all your problems without stress.You can change your life in just a short period of time. contact (unlimited hackers) for a blank [ATM SMART CARD] today and be among the lucky ones who are benefiting from this cards. I am a living tesitomy, i aslo applied for this card a month ago and now i have mine. This PROGRAMMED blank ATM SMART card is capable of hacking into any ATM machine,anywhere in the world. I got to know about this BLANK ATM CARD when I was searching for a loan lender online about a month ago..It has really changed my life for good and now I can take of my family. The least money I get in a day with this card is about 5000. Everyday i have enough money to take care of my family. Though i was told is illegal, i am very careful there is no risk of being caught, because it has been programmed in such a way that it is not traceable, and also it renders the CCTV useless when you are withdrawing money..For details on how to get a card today, email the hackers on this email: unlimitedhackersnetwork@gmail.com

  ReplyDelete
  Replies
  1. PLEASE READ!!!! Hello Guys,This is a Life Time transformation !!!Am so happy I got mine from Elizabeth. My blank ATM card can withdraw $2,000 daily. I got it from Her last week and now I have $8,000 for free. The blank ATM withdraws money from any ATM machines and there is no name on it, it is not traceable and now i have money for business and enough money for me and my family to live on .I am really happy i met Elizabeth because i met two people before her and they took my money not knowing that they were scams. But am happy now. Elizabeth sent the card through DHL and i got it in two days. Get your own card from her now she is not like other scammer pretending to have the ATM card,She is giving it out for free to help people even if it is illegal but it helps a lot and no one ever gets caught. im grateful to Elizabeth because she changed my story all of a sudden . The card works in all countries except Philippines, Mali and Nigeria. Elizabeth's email address is elizabethcole232@yahoo.com

   Delete
 65. PLEASE READ!!!! Hello Guys,This is a Life Time transformation !!!Am so happy I got mine from Elizabeth. My blank ATM card can withdraw $2,000 daily. I got it from Her last week and now I have $8,000 for free. The blank ATM withdraws money from any ATM machines and there is no name on it, it is not traceable and now i have money for business and enough money for me and my family to live on .I am really happy i met Elizabeth because i met two people before her and they took my money not knowing that they were scams. But am happy now. Elizabeth sent the card through DHL and i got it in two days. Get your own card from her now she is not like other scammer pretending to have the ATM card,She is giving it out for free to help people even if it is illegal but it helps a lot and no one ever gets caught. im grateful to Elizabeth because she changed my story all of a sudden . The card works in all countries except Philippines, Mali and Nigeria. Elizabeth's email address is elizabethcole232@yahoo.com

  ReplyDelete
 66. PLEASE READ!!!! Hello Guys,This is a Life Time transformation !!!Am so happy I got mine from Elizabeth. My blank ATM card can withdraw $2,000 daily. I got it from Her last week and now I have $8,000 for free. The blank ATM withdraws money from any ATM machines and there is no name on it, it is not traceable and now i have money for business and enough money for me and my family to live on .I am really happy i met Elizabeth because i met two people before her and they took my money not knowing that they were scams. But am happy now. Elizabeth sent the card through DHL and i got it in two days. Get your own card from her now she is not like other scammer pretending to have the ATM card,She is giving it out for free to help people even if it is illegal but it helps a lot and no one ever gets caught. im grateful to Elizabeth because she changed my story all of a sudden . The card works in all countries except Philippines, Mali and Nigeria. Elizabeth's email address is elizabethcole232@yahoo.com

  ReplyDelete
 67. Kerala Gov Employees Pay Revision arear - 10 E Releif Calculator 2014-15 to 2016-17 years include cheythu Update Cheyummo

  ReplyDelete
 68. sir my taxable income after deductions is 540000,less 250000 is 290000 ,5 % of that is 14500 but it is shown as 19000 in this statement kindly advise .Thank U

  ReplyDelete
 69. Hi, My name is PETER MULLINS and i just want to share my experience with everyone. I have being hearing about this blank ATM card for a while and i never really paid any interest to it because of my doubts. Until one day i discovered a hacking guy called JOSSY . he is really good at what he is doing. Back to the point, I inquired about The Blank ATM Card. If it works or even Exist. They told me Yes and that its a card programmed for random money withdraws without being noticed and can also be used for free online purchases of any kind. This was shocking and i still had my doubts. Then i gave it a try and asked for the card and agreed to their terms and conditions.. Four days later i received my card and tried with the closest ATM machine close to me, to my greatest surprise It worked like magic. I was able to withdraw up to $5000 . This was unbelievable and the happiest day of my life. So far i have being able to withdraw up to $48000 without any stress of being caught. there is no ATM MACHINES this BLANK ATM CARD CANNOT penetrate into it because it have been programmed with various tools and software. it also has a technique that makes it impossible for the CCTV to detect you i don’t know why i am posting this here, i just felt this might help those of us in need of financial stability. blank ATM has really change my life. If you want to contact them, Here is the email address (atmmachine202@gmail.com)

  PETER MULLINS

  ReplyDelete
 70. Sir. ഞാൻ Ay 2018-19 e file ചെയ്തു.. Salary Arear ഉണ്ടായിരുന്നതു മൂലം 10 E ചെയ്തു ഏകദേശം Rs17,000 റിലീഫ് കട്ടി .ഇപ്പോൾ income tax dept ൽ നിന്ന് intimation വന്നു. Interest 234 B & C പ്രകാരം Rs 2600 അടയ്ക്കാൻ ആവശ്യപെട്ടു... എന്തു ചെയ്യണം Sir

  ReplyDelete
 71. Pls clarify regarding additional 50000 other than 80C. For NPS contribution.

  ReplyDelete
 72. Hello, do you have some credit and find it difficult to obtain capital loans from local banks and other financial institutions? we offer loans at a low interest rate of 3.09%. we offer personal loans, debt consolidation loans, venture capital, co-commercial loans, educational loans, mortgage loans or loans for any reason soit.contact me to find a solution via email at:
  Call or text:+1 (718) 673-2562

  ReplyDelete
 73. Sir, Can you please upload the tax calculation software for Income Statement 2019-20 so that we can start filling as and when we get salary slips.

  ReplyDelete
 74. Good work sir Subrahmanian K B ,a Pensioner.

  ReplyDelete
 75. The website may be updated with latest information such as PRISM

  ReplyDelete
 76. Dear Sir,
  My Basic Pay : Rs. 52800/-, DA : Rs. 10560/- (Pay of Scale : 40500-85000)ഇതെന്‍റെ ശമ്പളത്തിന്‍റെ വിവര്‍ണമാണ്. കേന്ദ്ര ശമ്പള കമ്മീഷന്‍റെ CPC യില്‍ ഈ സ്കെയില്‍ ഏത് ലെവലില്‍/ഗ്രേഡില്‍ ഉള്‍പ്പെടുന്നതാണെന്ന് കണ്ടെത്താന്‍ സഹായിക്കാമോ ?

  ReplyDelete
 77. സര്‍, 2019-20 വര്‍ഷത്തെ 10 E ഫോം ചെയ്യുന്നതിനുള്ള സോഫ്റ്റ്‌വെയര്‍ ലബ്യമാക്കുമോ?

  ReplyDelete
 78. 2019-20 senior citizens nte statement undo sir

  ReplyDelete
 79. Is dedudction under 80CCG possible in the FY 2019-20 ? Being a statutory pention employee where can I deduct the contribution to NPS of Rs 50000 ?

  ReplyDelete
 80. Laptop ൽ data entry ചെയ്യാൻ കഴിയുന്നുണ്ട്. പക്ഷെ report Open ആകുന്നില്ല. എന്താണ് Sir solution

  ReplyDelete
 81. anticipatory income tax calculator 64 bit is required, from where can i get it

  ReplyDelete
 82. is there anyone have tax calculator excel type in 64bit?

  ReplyDelete
 83. പലരും പറഞ്ഞ ഒരു ബുദ്ധിമുട്ട് വീണ്ടും പറയുന്നു സർ. 64 bit system ആണെങ്കിൽ ഇപ്പോഴുള്ള .accde file open ആകില്ല.. എന്തെങ്കിലും പോംവഴി ഉണ്ടോ?

  ReplyDelete
 84. Sir,
  house rent -ൽ
  digits
  enter ആകുന്നില്ല

  ReplyDelete
 85. Sir how can I send my income tax statement, prepared by using easy tax, to my Google drive.

  ReplyDelete
 86. Thank you very much for seeing 밤알바 information.
  Thank you very much for seeing 밤알바 information.

  ReplyDelete
 87. IS ANTICIPATORY IT CALCULATOR 2020-21 FY AVAILABLE?

  ReplyDelete
 88. cant download the software. when clicking on the link the old version is downloading.

  ReplyDelete
 89. can i get consolidated anticipatory statements of all employees

  ReplyDelete
 90. This comment has been removed by the author.

  ReplyDelete
 91. Very useful site. Please provide a Libre office/Open office version of the software or the steps to install and use the software in Libre office.
  Thank you

  ReplyDelete
 92. is interest on gpf taxable under the new regime

  ReplyDelete
 93. Sir, Can i download 32 bit version in my pc?

  ReplyDelete

All Rights Reserved by alrahiman © 2017 - 2018
Website Maintained by : Abdurahiman Valiya Peediyakkal

Contact Form

Name

Email *

Message *

Powered by Blogger.